Met preventieve lekcontrole van koelinstallaties verlengt u de levensduur van uw apparatuur en voorkomt u storingen. Dat geldt ook voor lekcontrole van vriesinstallaties. Wij voeren hieraan één of meerdere keren per jaar een lekcontrole uit, afhankelijk van het type en van de vraag hoe intensief u de installaties gebruikt. Ook de milieuwetgeving en de wetgeving lekdetectie verplichten u om periodiek onderhoud toe te passen. Er zijn wettelijk gezien meer lekcontroles verplicht bij koel- en vriesinstallaties met een grotere hoeveelheid koudemiddel. Bij 123 koeltechniek & klimaatbeheersing bieden we voor iedere denkbare installatie preventieve lekcontrole. Door te kiezen voor een van onze onderhoudscontracten, bent u verzekerd van kwaliteit en betrouwbaarheid.   

 

Waarom periodieke lekcontroles van koelinstallaties?

  • Preventieve lekcontrole verlengt de levensduur van apparatuur en voorkomt storingen; 

  • Lekcontrole van koelinstallatie door gekwalificeerde installateurs; 

  • De koudemiddelinhoud is bepalend voor de frequentie van lekcontrole;

  • Lekcontrole van vriesinstallatie door F-gassen-gecertificeerde installateurs;

  • Wetgeving lekdichtheidscontrole op basis van hoeveelheid koudemiddel en CO2-equivalent van uw installatie;

  • Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van kwaliteit en betrouwbaarheid. 

 

Wat is bepalend voor de frequentie van lekcontroles? 

Werkt u met een installatie met een koudemiddelinhoud van vijf ton CO2-equivalent of meer? Dan dient die periodiek te worden gecontroleerd op lekkages. De koudemiddelinhoud is bepalend voor de frequentie van lekcontrole van koelinstallaties en lekcontrole van vriesinstallaties. Voor installaties met een inhoud van 500 en meer CO2-equivalent, zijn ook lekdetectiesystemen verplicht. De lekdichtheidscontrole wordt door onze F-gassen-gecertificeerde installateurs en onderhoudsmonteurs uitgevoerd. Zij zijn bevoegd voor het verrichten van lekdetectie aan installaties met zowel synthetische als brandbare koudemiddelen, zoals ammoniak. De lekcontrole is gericht op het juiste functioneren, op reparaties en op preventief onderhoud. 

 

Veilig en betrouwbaar 

Wat houden lekcontroles in? Ten eerste controleren we bij lekcontrole van koelinstallaties en vriesinstallaties of die op de juiste manier werken. Ieder elektrisch en mechanisch onderdeel controleren we op slijtage en veiligheid. Daarnaast bestaat de lekdichtheidscontrole uit het controleren van de componenten die minder betrouwbaar zijn geworden en de afstellingen daarvan. Indien nodig, worden die direct gecorrigeerd. Tijdens lekcontrole van vriesinstallaties en koelinstallaties controleren wij tevens de verzuring, het koudemiddel en de olievulling. Ook het reinigen van de condensors en controle van de uiteenlopende temperaturen en drukken komen aan bod. Wanneer dit van toepassing is, werken wij ten slotte ook de aanwezige logboeken bij.