Offerte aanvragen

De specialist voor een klimaat op maat

Uw probleem, onze zorg. We houden zowel bedrijven als particulieren koel en tevreden!

Bekijk de mogelijkheden

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Per 1 januari 20171 januari 2017 gaat een aantal wettelijke wijzigingen in de F-gassenverordening van kracht. (Per 1-1-2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen.)

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening

Per 1 januari 20171 januari 2017 gaat een aantal wettelijke wijzigingen in de F-gassenverordening van kracht. (Per 1-1-2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen.)

Etiket / kenplaat

Vanaf 1 januari 2017 moeten nieuw op de markt geplaatste apparatuur en installaties worden voorzien van een aangepast etiket. Op het etiket moet, naast type koudemiddel en hoeveelheid in kg, ook het GWP van het koudemiddel en het CO2-equivalent vermeld worden.

Logboek

De ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek verandert per 1-1-2017. Was het voorheen vanaf 3 kg, per 2017 is dit vanaf 5 ton CO2-equivalent.

Eigenaar en installateur moeten de gegevens uit het logboek 5 jaar bewaren.

Noot: installaties met een inhoud minder dan 3 kg maar meer dan 5 ton CO2 worden nu dus logboek plichtig. Dit geldt ook voor bestaande installaties.

Onderhouds-ondergrens 3 kg wordt 5 ton CO2-equivalent

Installaties met een koudemiddel inhoud < 3 kg hoefden tussen 2015 en nu nog niet op basis van CO2-equivalent gecontroleerd te worden. Per 2017 moet voor deze installaties de inhoud berekend worden in CO2-equivalent. Door een hoge GWP vallen veel koudemiddelen per 1-1-2017 als snel in een verplichte controlefrequentie (van 5 ton CO2 of meer). En daarmee worden ze ook logboek plichtig.

Voorvul verbod

Voorgevulde apparaten mogen per 1 januari 2017 alleen nog verkocht worden als:

  • het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU-quotasysteem valt;
  • het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt ge├»nstalleerd.