Offerte aanvragen

Milieuwetgeving

Elke eigenaar of installateur van een koelinstallatie heeft te maken met milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere bepaald op welke wijze omgegaan moet worden met stoffen die de ozonlaag aantasten. Installateurs en onderhoudsmonteurs van stationaire koelinstallaties met synthetische koudemiddelen moeten op grond van de Ozonverordening en F-gassenverordening beschikken over de juiste diploma's en bedrijfscertificaten.

De maatregelen kort samengevat  

Een koelinstallatie dient op een zodanige wijze beheerd te worden, dat koudemiddel verlies wordt voorkomen.

De beheerder/exploitant moet volgens de F-gassenverordening:

  • zorgen voor de periodieke controle en het onderhoud van de koelinstallatie;
  • installaties met een koudemiddelinhoud >5 en < 50 ton CO2 equivalent tenminste eenmaal per jaar laten controleren op lekkage en onderhouden;
  • installaties met een koudemiddelinhoud > 50 en < 500 ton CO2 equivalent tenminste om de 6 maanden laten controleren op lekkage en onderhouden;
  • installaties met een koudemiddelinhoud >500 ton CO2 equivalent tenminste om de 3 maanden laten controleren op lekkage en onderhouden;
  • een installatie met een koudemiddelinhoud > 500 ton CO2 equivalent voorzien van een lekdetectiesysteem uiterlijk voor 1 januari 2015. Dit lekdetectiesysteem dient tenminste om de 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.
  • werkzaamheden aan een koelinstallatie uit laten voeren door een F-gassen gecertificeerd monteur werkzaam bij een F-gassen gecertificeerd bedrijf;
  • zorgen dat vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld;
  • installaties binnen een maand nadat een lek is hersteld, laten controleren op lekkages om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd;
  • een installatie gebonden logboek bezitten (bij installaties > 5 ton CO2 equivalent) Voorkomen is beter dan verhelpen

Meer weten over onze ijskoude oplossingen? Neem contact met ons op!

service@123koeltechniek.nl   0229 297 439