Het nieuwe aangescherpte Europese F-gassenbesluit wordt per 1 januari 2015 definitief ingevoerd. Om aan deze regels te kunnen voldoen, moeten de eigenaars en/of gebruikers van koelinstallaties en luchtbehandelingsapparatuur op termijn hun bestaande apparatuur aanpassen of vervangen. F-(Fluor)gassen (HFK's) zijn krachtige broeikasgassen. De uitstoot van F-gassen is sinds 1990 in de EU met 60% gestegen en hun emissies stijgen sterk. Om dit gebruik in 2030 met twee derde ten opzichte van het huidige gebruik te verminderen, wordt ingaande 2015 de al bestaande wetgeving verder aangescherpt.

 

Het gebruik moet tussen 2022 en 2025 worden gebannen uit nieuwe airconditioners en koelkasten. Het verbod geldt voor gecentraliseerde commerciële koelapparatuur met een capaciteit van 40 kilowatt, waarin fluorkoolwaterstoffen worden gebruikt. Kleine aircosystemen die gebruik maken van fluorkoolwaterstof met een opwarmingspotentieel van meer dan 750 keer die van C02, worden verboden in 2025. Technische aërosolen met fluorkoolwaterstof met een opwarmend effect van meer dan 150 keer dat van C02 gaan per 2018 in de ban. En producten zoals polystyreen hardschuim en andere schuimen waaraan F-gas te pas komt, moeten respectievelijk per 2020 en 2023 verdwijnen. De wetgeving moedigt lidstaten aan om producentvriendelijke manieren te bedenken waarmee alle F-gassen kunnen worden afgevangen.