Per 1 januari 2015 wordt het bijvullen van HCFK’s verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie. 

 

De feiten

Op zo’n 20-30 km hoogte beschermt de ozonlaag mens, dier en ecosysteem tegen schadelijke UV straling. Chloor- en fluorhoudende gassen (o.a. CFK’s, HCFK’s en halonen) breken de ozonlaag af en zorgen daarmee voor het zogenoemde ‘gat’ in de ozonlaag, met als gevolg dat de bescherming tegen UV-straling afneemt en de kans op huidkanker en oogaandoeningen toeneemt.

 

Daarnaast zijn deze stoffen ook hele sterke broei- kasgassen, veel sterker dan CO, waarmee zij ook bijdragen aan klimaatverandering.

 

Verbod HCFK koudemiddelen (o.a. R22)

Sinds 1987 zijn daarom onder het Montreal Protocol internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van deze schadelijke gassen stap voor stap aanzienlijk terug te dringen. Nu nadert ook het moment waarop het gebruik van HCFK’s verboden wordt. Daarbij gaat het o.a. om het veelgebruikte koudemiddel, R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.

 

Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie: bij een eventuele lekkage of bij onderhoud mag de installatie na 1 januari 2015 niet met R22 of andere HCFK’s worden bijgevuld, wat – bij gebrek aan een geschikt vervangend koudemiddel – gevolgen kan hebben voor de efficiëntie van de installatie, of eventueel de continuïteit van de klimaatbeheersing, koeling- of productieproces.

 

Noodzaak tot actie

 • Controleer nu of uw installatie R22 bevat: u kunt dit vinden op de kenplaat die vaak op het buitendeel van de installa- ti e is aangebracht of in het logboek. U kunt dit ook aan uw erkend installateur en/of onderhoudsbedrijf vragen.
 • Indien u nog een installati e in bedrijf heeft die R22 bevat overleg dan met uw erkende installateur of om¬bouw moge- lijk is of dat de installati e vervangen moet worden.
 • De volgende zaken zijn hierbij van belang:
  • Om wat voor soort installatie gaat het: decentrale of centrale koelinstallaties?
  • Is de koelcapaciteit goed afgestemd op de noodzakelijke koelbehoefte?
  • Van wat voor materiaal is het leidingwerk (staal/koper)?
  • In geval van ombouw: voldoet de installatie nog aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (PED)?
  • Hoelang is er geen koeling vereist, voor hoelang mag de installatie uit?

 

Aan de hand van deze informatie kan 123 koeltechniek & klimaatbeheersing u een maatwerkaanbieding doen. Zo is het soms niet nodig het leidingwerk ter vervangen, hetgeen scheelt in de kosten.

 

Opties voor vervanging van koelinstallaties met R22 koudemiddel

De uitfaseerdatum van 1 januari 2015 is al jarenlang bekend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (v.h. VROM) heeft regelmatig op de HCFK-uitfaseertermijnen gewezen en daarnaast ondersteuning verleend aan de ontwikkeling, demonstratie en introductie van milieuvriendelijke alternatieve systemen. In de praktijk heeft u de keuze tussen een overstap op natuurlijke koudemiddelen - zoals bv koolstofdioxide (CO2) ammoniak (NH3) en koolwaterstoffen - of synthetische koudemiddelen (HFK’s).

 

CO2 en NH3 zijn de milieuvriendelijkste en meest gebruikte natuurlijke koudemiddelen. Weliswaar moet een bestaande installatie ingrijpend worden aangepast of geheel vervangen, maar op termijn kan deze investering worden terugverdiend door lagere energie- en onderhoudskosten. Bovendien bent u met deze installaties klaar voor de toekomst. De overheid stimuleert de aanschaf van alternatieve, meer duurzame koelsystemen via de EIA en de MIA-Vamil subsidieregeling (meer info via ).

 

De keuze voor HFK’s kan op de korte termijn goedkoper uitpakken, doordat vaak minder aanpassingen aan de installatie nodig zijn. Wel moet u bij ombouw rekening houden met een afname van het koelvermogen en een hoger energieverbruik. Ook is er een grotere kans op lekkages door erosie van pakkingen. Omdat de HFK’s zeer sterke broeikasgassen zijn, is het aannemelijk dat ook het gebruik van deze stoffen op termijn aan banden zal worden gelegd. In de EU wordt hiervoor nu regelgeving voorbereid.

 

Het blijkt dat vele koel- en klimaatinstallaties nog gebruik maken van het koudemiddel R22. Veel van die installaties zullen in de komende periode moeten worden vervangen of omgebouwd door installaties met andere koudemiddelen.

 

Onze adviseurs voorzien u graag van een vrijblijvend advies over het R22 verbod en het eventueel om laten bouwen van uw koelinstallatie. Bel ons op 0229 297 439, stuur ons een e-mail of maak gebruik van ons contactformulier.