Wanneer u koelinstallaties, vriesinstallaties of klimaatinstallaties in beheer heeft, dient u rekening te houden met wettelijke verplichtingen op het gebied van hygiëne, milieu, energie en veiligheid. Naast de bepalingen voor natuurlijke en chemische koudemiddelen, is de wettelijke keuringsplicht van belang. In Nederland geldt die voor zowel grote als kleinere systemen. De keuringsplicht voor uiteenlopende installaties is gebaseerd op de EPBD: Europese Energy Performance of Buildings Directive. Deze richtlijn moet waarborgen dat airconditioning, ventilatiesystemen, warmtepompen en koelsystemen, energiezuinig en veilig functioneren. 

 

Ondersteuning bij keuringsplicht koelinstallaties  

Als eigenaar of eindgebruiker bent u er zelf voor verantwoordelijk dat keuringen en herkeuringen worden uitgevoerd. 123 koeltechniek & klimaatbeheersing biedt u de nodige ondersteuning om aan de keuringsplicht van koelinstallaties, vriesinstallaties en airco te kunnen voldoen, bijvoorbeeld door de aanvraag voor u te verzorgen, voor u bij te houden wanneer (her)keuring is vereist en door uw installaties vakkundig te onderhouden. 

 

De wettelijke keuringsplicht kort samengevat: 

• Keuringsplicht volgens de EPBD: Europese Energy Performance of Buildings Directive;

• Eigenaren zijn er zelf voor verantwoordelijk dat keuringen en herkeuringen worden uitgevoerd;

• Investering in de veiligheid van uw medewerkers; 

• Langere levensduur van uw installaties; 

• (Her)keuring geeft inzicht in eventuele risico’s;

• Uitgebreide rapportage richting de eigenaar van het systeem; 

• Advies over kostenbesparing en energieprestaties. 

 

Wettelijke keuringsplicht vriesinstallatie 

Periodieke keuringen helpen om diverse installaties in goede staat te houden en om gevaarlijke incidenten te voorkomen. Door te voldoen aan de wettelijke keuringsplicht van vriesinstallaties, waarborgt u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. De periodieke keuring geeft u namelijk inzicht in eventuele risico’s die op deze manier tijdig kunnen worden voorkomen. Door de keuringsplicht van vriesinstallaties na te leven, voldoet u ook aan de Arbowetgeving. Ook komt dit ten goede aan de bruikbaarheid van installaties als vriescellen, wat bevorderlijk is voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

 

Verplichte periodieke keuring van koelinstallaties

Werkt u met een of meerdere koelinstallaties zoals koelcellen en koelvitrines? Dan dient u die conform de keuringsplicht koelinstallaties periodiek te laten controleren. Deze verplichting is er om onder meer lekkages te voorkomen. Veiligheid is immers van het grootste belang als u werkt met koelinstallaties. In het geval dat koudemiddelen onbedoeld uit een installatie vrijkomen, ontstaan levensgevaarlijke situaties. Het kan leiden tot vergiftiging, verstikking, bevriezingsverschijnselen, explosie en brand. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen, waarvan het naleven van de keuring koelinstallaties onderdeel is. Dit geldt ook voor de wettelijke herkeuring van koelinstallaties. Conform het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) dienen installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar herkeurd te worden.  

 

EPBD keuring van airco 

Volgens de richtlijn EPBD-keuring, moeten ook airconditioningsystemen en verwarmingssystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW om de vier jaar worden gekeurd. Als een van die systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, is ook voor dat systeem een keuring verplicht. De keuringsplicht klimaatinstallaties betreft tegenwoordig niet meer alleen de opwekker, maar het complete systeem. Naast uitgebreide rapportage richting de eigenaar van een systeem, leidt de airco keuringsplicht tot adviezen gericht op kostenbesparing en verbetering van energieprestaties.